Perličky z literatury

«Oběť lidožrouta nemusí překypovat sympatiemi jen proto, že ví, oč mu jde, i když má „všeobecně vzato“ porozumění pro jisté přežitky folklóru a svérázného naturelu některých obyvatel rozvojových zemí.» (Široký, H., Nárys psychologie divadla a psychodramatu, Praha, 1968, s. 8)

«Živého houbaře můžeme definovat jako člověka, který se dosud nikdy nespletl.» (Sokol, Jan, Malá filosofie člověka, Vydal Vyšehrad 1998, s.130)

„Kant kdysi poznamenal, že věta «Pravdivost je nejlepší politika» by vskutku mohla být sporná, zatímco věta «Pravdivost je lepší než politika» je nesporná“. (Převzato z K.R.Pppper: Otevřená společnost a její nepřátelé I, Oikúmené, Praha 1994, s.129; pravděpodobně z Kant: O věčném míru, dodatek.)

«... výzkumník musí mít objektivnost anděla a trpělivost nerostného krystalu ...» (Disman, Miroslav, Jak se vyrábí sociologická znalost, Vydalo Karolinum, Praha 2002, s.21)