Hlavní stránka

Humanitní vědy

      Zde lze nalézt různé texty týkající se humanitních věd, a to cizí i mé vlastní (referáty, konspekty atd.). Chtěl bych upozornit, že mé texty jsou nutně poznamenány mými názory jakož i znalostmi, resp. neznalostmi příslušného oboru, a proto je třeba brát je s rezervou. I u takového konspektu, tedy výpisků z původního díla, hodně záleží na tom, co je resp. není vypsáno a jak to je přeuspořádáno. Upřímně však doufám, že nejsou nejhorší a že snad někomu přinesou užitek S přáním všeho dobrého J.H.

Rád bych zde zdůraznil, že v žádném případě neschvaluji a nechci podporovat podvádění při studiu. Referáty ap. zde jsou pro informaci těch, kteří se o daná díla zajímají, a pro občerstvení mé vlastní paměti, nikoliv pro nepoctivé lenochy (byť v extrémních krizových případech by drobná výpomoc jimi šla možná prominout - ale to ať si každý srovná se svým svědomím a karmou). Ostatně podle mých informací opraváři na mé rodné fakultě mé referáty znají a rozpoznají je. Kdo šel na univerzitu, měl by prokázat schopnost ji také zvládnout vlastní prací a dokázat se prokousat třeba i něčím, co ho moc nebaví, ostatně je to dobrá průprava na život.

Poslední změna 9.2.2006 AD

Obsah


Poznámky


Zajímavosti


Historie


Další vědy humanitní

1. Konspekty, referáty ap. (neseřazeno)

(Rád bych upozornil, že skladba textů je zatím do značné míry dána požadavky školy a nikoliv čistě mými zájmy.) 

Užité formáty souborů
Název formátu: Otevřít v aplikaci:
html Hypertext Markup Language Libovolný prohlížeč
ppt Power Point (presentation) MS Power Point*, Open Office
rtf Rich Text Format MS Word*, Open Office
* Součást kancelářského balíku Microsoft Office, je na jeho CD.

 Obor Autor Název  formát Popis
sociology Erving Goffman The Presentation of Self in Everyday Life html [EN] An excellent book about the performances in everyday life
ethics Jakub Holý Universal Declaration of Human Rights rtf [EN] (Essay.) Universal Declaration of Human Rights: its status and kinds of rights.
ethics Jakub Holý Rawls' difference principle of justice rtf [EN] (Essay.) Interpretation and discussion of John Rawls' principle of justice from A Theory of Justice.
ethics Jakub Holý Rawls and Injustice rtf [EN] A summary of chapters of A Theory of Justice that deal with resistance to injustice.
ethics Norman Daniels Wide reflective equilibrium, 
Relativity of justice
rtf [EN] (Excerpt.) Theory acceptance and justification in ethics (he support Rawls), critique of the concept of relativity of justice and of Walzer's Spheres of Justice.
ethics Deborah G. Johnson Computer Ethics, chapter 2 rtf [EN] Excerpt from chapter 2: Philosophical ethics (Ethical Relativism, Utilitarianism, Deontological Theories).
ethics Michael Walzer Spheres of justice (in: Complex Equality) rtf [EN] (Excerpt.) W. takes the communitarian (and relativistic) view and opposes Rawls' concept of rational choice. See also the text by N. Daniels.
fyzika Richard P. Feynman O povaze fyzikálních zákonů rtf (Referát.) Popularizační kniha o fyzice, docela podnětné.
vývoj člověka Robert Foley Lidé před člověkem rtf (Referát.) Zajímavé pojednání o vývoji člověka.
psychologie Daniel Goleman Emoční inteligence rtf (Referát.) Vynikající kniha o emocích, jejich významu a zvládání.
etika Tzvetan Todorov V mezní situaci rtf (Referát.) V mezní zkušenosti koncentračních táborů hledá Todorov lidské dobro i zlo. Velmi podnětné, doporučuji.
etika Jan Sokol Etika a čas rtf Referát na text, soustředící se na otázky etiky, časovosti a odpovědnosti. Kritika Kanta a absolutních pravidel. [Babí léto.]
filosofie Miroslav Petříček Úvod do (současné) filosofie rtf (Konspekt.) Píše filosofickým jazykem, ale přesto srozumitelně. Doporučuji. Mj. mluví o fenomenologii, existencialismu, čase, postmodernismu.
filosofie W. F. Otto Mýtus a slovo rtf (Referát.) Odporuje obvyklému tvrzení, že mýtus je vyjádřením pohledu na svět. 
filosofie Mircea Eliade Mýtus o věčném návratu rtf (Referát.) O různých způsobech zdůvodňování utrpení v dějinách a chápání dějin.
filosofie L. Benyovszky Filosofická propedeutika rtf (Konspekt.) Vysokoškolská "učebnice" filosofie, velmi filosofický jazyk. Začátek 1. a většina 2. dílu.
filosofie Jan Sokol Malá filosofie člověka rtf (Konspekt.) Čtivý úvod do filosofického myšlení.
filosofie Remi Braque Evropa, římská cesta rtf (Referát.) Kulturní určenost Evropy, její kořeny.
etika Zdeněk Pinc Komunita, řeč a etika rtf (Referát.) Etický rozměr řeči, Sókratés a Lévinas.
filosofie Jan Patočka Sókratés rtf (Referát.) Dobře a téměř 100% srozumitelně psané přiblížení osobnosti a filosofie Sókratovy, doporučuji.
psychologie Zbyněk Vybíral Psychologie lidské komunikace rtf (Konspekt.) První část konspektu z v přehledového textu o komunikaci, velmi zajímavé. Snad někdy dokončím přepis do PC.
filosofie Immanuel Kant Prolegomena ke každé příští metafyzice ...  rtf (Referát.) Velmi příjemná a užitečná kniha, dobře čitelná. O poznání a jeho hranicích. K SAFM.
filosofie René Descartes Meditace o první filosofii rtf (Referát.) D. nejdřív zpochybňuje pravdivost našeho poznání a vědění, pak nachází jistotu v Bohu. Srozumitelné, psané suchým stylem logika, osobně nesouhlasím se základním předpokladem, a tak mě čtení dost nebavilo. 
filosofie, etika K. R. Popper Otevřená společnost a její nepřátelé I rtf (Referát.) Skvělá kniha, podnětná a čitelná, perfektní k SAFM. Kritika Platónova totalitarianismu (Ústava aj.) a historicismu, obhajoba demokracie a rozumu.
sociologie Miroslav Disman Jak se vyrábí sociologická znalost html (Konspekt.) Skvělá, čitelná, mírně populárně psaná učebnice metodologie sociologic. výzkumu.
psychologie, hlubinná Jakub Holý Mystické zážitky – Bůh nebo nevědomí? html (Esej.) Krátká práce inspirovaná knihou Přízraky a zjevení : Psychologický výklad paranormálních jevů.
psychologie Peter Urs Bender Niterný leadership ppt Prezentace myšlenek knihy o vedení sebe sama. Ve formát MS PowerPoint, lze i v OpenOffice.
sociologie Pierre Bourdieu Nadvláda mužů html O nerovnosti mužů a žen. Používá dost teoretický jazyk, takže se to nečte úplně lehce, ale stojí to za to. Podnětné myšlenky.
Specialitky
zábava neznámý student FHS Holečkova hra o SAFM pdf Absurdní jednoaktová hra na téma skeletový atest z filosofie :-) Svaz českých lékařů a psychiatrů doporučuje všem aspirantům i absolventům SAFM.

2. Jiné

Ekonomie - výpisky


Odkazy / Links

Psychology
Sociology
History
Philosophy

vytvořil Jakub Holý 2002AD